KNAPRA
Huvud / Nyheter / 2021

Beteenden som skadar dina tänderRedaktionen
Proline, en icke-viktig men viktig aminosyra
Proline, en icke-viktig men viktig aminosyra
När vi ger efter för frestelsen att snacka, är det ofta för livsmedel som innehåller mycket socker, vilket främjar utvecklingen av håligheter.